Skip to the content

MGK og gymnasium samtidig

Om mulighederne for at kombinere en MGK- og gymnasieuddannelse.

Vi afholder informationsmøde om MGK-Ø for optagelsessøgende og andre interesserede onsdag den 17. januar 2018 kl. 19.00-21.00 i Officerssalen, Vester Allé 3, 8000 Aarhus C.

 

Ønsker du at kombinere en ungdomsuddannelse med MGK er der flere muligheder.

 

Elever bosat i Aarhus eller omegn, der ønsker at tage en studentereksamen sideløbende med MGK, anbefaler vi at søge ind på Aarhus Katedralskole. Aarhus Katedralskole tilbyder to studieretninger med musik.

 

Er du bosat udenfor Storaarhus og vil du gå på et gymnasium i dit lokalområde, tilbyder vi i samråd med din musikskole en model, hvor dele af MGK undervisningen kommer til at foregå tæt på din bopæl

 

Der er også mulighed for, at du kan strække MGK til 4 eller 5 år. Herved får du mere tid til at passe dit gymnasium.

 

Hvis du ønsker at søge ind på MGK med start august 2019, men gerne vil begynde på Aarhus Katedralskole fra august 2018, kan du forbedre dine muligheder for optagelse på gymnasiet ved at vedlægge ansøgningen en Egnethedserklæring fra MGK.

 

Du kan få lavet en egnethedserklæring hos en af vores hovedfagslærere. Egnethedserklæringen er en formel tilkendegivelse af, hvor vidt hovedfagslæreren vurderer, at du med den fornødne forberedelse vil have en realistisk mulighed for at komme ind på MGK i den nærmeste fremtid. I praksis skal man til en test hos den aktuelle hovedfagslærer.

Udover at tage stilling til egnethed, vil læreren give en mundtlig vurdering af dit niveau og kan evt. give gode råd om forberedelse til en optagelsesprøve. Testen koster kr. 250,-.

Hvis du ønsker en egnethedserklæring, skal du henvende dig til MGK-Ø på mail: mgk@aarhus.dk