Skip to the content

Tilbud til folkeskoler

Musikfordybelsesdag

Periode: Hele året
Formål: At give eleverne et særligt indblik i musikverdenen i et eksternt læringsmiljø, der pirrer elevernes interesse for selv at skabe og udøve musik.
Beskrivelse: Alt efter ønske og forløb vil eleverne arbejde inden for forskellige kompetenceområder med fokus på relevante færdigheds- og vidensmål. Eksempler på hvad der kan arbejdes med i løbet af en Musikfordybelsesdag kan være: Sangteknik, spil, komposition og musikoplevelse.

Eleverne modtager 3-5 timers intensiv musikundervisning på Musikskolen. Der vil være mulighed for at planlægge et længerevarende forløb, hvis dette ønskes. Dagen sammensættes af et udvalg moduler, der varetages af forskellige fagpersoner fra Musikskolen. Nedenfor ses et udvalg af de moduler, der i øjeblikket tilbydes (udvalget vil variere):

 • Deltag i verdensmusik og dans og få viden om dansetraditioner og musikkultur.
 • Vær med til spille-workshops, hvor eleverne spiller enkle melodiske og rytmiske forløb.
 • Gå på opdagelse i klaverets indre og få instrumentkendskab, begrebskendskab og viden om musikhistorie.
 • Mød vores unge talenter på MGK og få musikoplevelse og instrumentkendskab.
 • Lav en studieindspilning hvor klassen indspiller deres egen sang eller rap.
 • Syng i kor - lær sangteknik, flerstemmighed og et nyt repertoire.
 • Få præsentation af instrumenter - lær deres klang og muligheder.

Målgruppe, varighed, pris mv.
Målgruppe: Indskoling og mellemtrin
Varighed: 3-5 timer
Antal deltagere: 28
Pris: 2.100 kr. pr. dag a 3-5 timer.

 

Kompagnonlærer

Periode: Hele året
Formål: Musikalsk sparring og inspiration til dagligdagen
Beskrivelse: Børnehaveklasser modtager én lektions klasseundervisning om ugen af en af musikskolens dygtige undervisere. 
Børnehaveklassens lærer deltager i timerne og får herigennem mulighed for musikalsk sparring og inspiration til dagligdagen.

Målgruppe, varighed, pris mv.
0. klasse
Varighed: 1 lektion - 1 lektion pr. uge i 1 skoleår.
Antal deltagere: Klassen
Pris: 12.500 kr. pr. forløb.

 

World Music Center-forløb

Periode: Hele året
Formål: At eleverne får kendskab til andre kulturers musiktradition.
Beskrivelse: WMC skaber positive kulturmøder med musikken og dansen som kulturel isbryder. WMC giver børn og unge et bredt kendskab til egen og andre kulturers musiktradition gennem aktiv deltagelse. WMC er en afdeling under Aarhus Musikskole. WMC's musikere og dansere kommer fra Sri Lanka, Ghana, Mozambique, Zimbabwe, Tyrkiet, Senegal og Cuba.

Målgruppe, varighed, pris mv.
Skole: 4. klasse, 5. klasse, 6. klasse
Varighed: Et halvt skoleår i forår eller efterår. 8 lektioner pr. uge pr. skole.
Antal deltagere: Fire klasser pr. skole.
Pris: Gratis

 

World Music Center: Nu-og-her inspiration

Periode: Når I er klar!
Formål: Inspiration, kulturmøde og brobygning.
Beskrivelse: Afro-workshop, indisk danseteater, 1001 Nats Eventyr, ghanesisk hiphop og meget mere. Ring og hør nærmere.
Vi kan inspirere elever, pædagoger og lærere i et kort, intensivt forløb. Med musikken kan vi facilitere brobygning i jeres institution på tværs af klassetrin og fagligheder.

Målgruppe, varighed, pris mv.
Skole: 0. klasse, 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse, 4. klasse, 5. klasse, 6. klasse, 7. klasse, 8. klasse, 9. klasse, 10. klasse
Ungdomsuddannelse: STX, HTX, HHX, HF
Varighed: - Lad os snakke sammen.
Antal deltagere: Op til 150
Pris: 1.600 kr. inkl. forberedelse.

 

Skræddersyede forløb

Periode: Hele året
Formål: En samlende succesoplevelse med musik som omdrejningspunkt.
Beskrivelse: Forbered jer på en samlende succesoplevelse. I projekter som eksempelvis et tværfagligt musicalprojekt, musikalsk assistance til jeres emneuge, ”skolens egen sang”, jubilæum m.v. kommer både lærere og elever til at mærke, hvad det vil sige, at være en del af noget stort. En oplevelse der vil blive husket.

Målgruppe, varighed, pris mv.
Skole: 0. klasse, 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse, 4. klasse, 5. klasse, 6. klasse, 7. klasse, 8. klasse, 9. klasse, 10. klasse
Ungdomsuddannelse: STX, HTX, HHX, HF

Varighed: Skræddersyet forløb.
Antal deltagere: Skræddersyet forløb.
Pris: Ring og lad os finde en løsning.

 

Målet med undervisningen er at: 

 • børn og voksne får en professionel undervisning, der kommer hele vejen rundt omkring det musiske og kreative - alle sanser bliver involveret
 • børnehaveklassen og -lederen kan hente inspiration og nye ideer til det daglige arbejde i klassen
 • børnehaveklasselederen får musikalsk assistance og vejledning, og kan hente personlig udvikling i musikalsk kunnen
 • børnene bliver introduceret til forskellige instrumenter, udvikler deres sprog via leg og rytmik og samtidig udvikles og udfordres børnene socialt
 • eleverne får et kvalificeret musiktilbud i skoletiden med to lærere
 • alle elever bliver præsenteret for en af Musikskolens medarbejdere i det første år af deres skoletid

 

Kunne tilbuddene være interessant for jeres skole? Ring eller mail og hør nærmere, så finder vi en løsning i fællesskab.