Skip to the content

Kursustilbud til vuggestuer

 

Hvad er Sangskattekisten? 

 

Sangskattekisten er et anderledes kursusforløb udbudt af Aarhus Musikskole. Kurset kombinerer teori og praksis, og giver deltagerne konkret materiale, ideer og redskaber til at igangsætte musikalske aktiviteter, der understøtter sprogudviklingen.

 

Sangskattekisten er et inspirationskursus, hvor både opkvalificering, implementering og forældreinddragelse er indbygget i kurset. Derved kan materialet leve videre, efter at musikpædagogen har forladt institutionen.

 

En del af sangene vil være velkendte for pædagogerne. Kurset rummer dog også inspiration og metoder til at digte videre og forny sangene, så de kan få nyt liv og passer til hverdagens aktiviteter i den enkelte vuggestue.

 

Derudover vil vi gerne inspirere og hjælpe forældrene med at få mere gang i sang og musik derhjemme. Det kan være gennem forældre-barn-rytmik samt hjemmesiden, hvor de kan lære eller få repeteret sangene.

 

Dagtilbuddet, der vælger at deltage får:

 

  • Skattekiste med de 20 gamle og nye sange, som udgør repertoiret
  • Rasleæg
  • Sansetørklæder
  • Ærteposer
  • Kalimba (et magisk lille instrument, som alle kan spille på – også børnene!)  

 

Tankerne bag sangskattekisten

  

Det er efterhånden velkendt og veldokumenteret at sang, musik og bevægelse er stimulerende for børns sproglige udvikling. Småbørn lærer at beherske de generelle ”musikalske” sider af sproget såsom sætningers rytme, melodi, form og periode længe før de kan udtale og sammensætte rigtige ord. Ved at stimulere børns medfødte musikalitet og give dem mulighed for at træne musikalsk hukommelse, kropslig koordinering og rytmicitet, giver vi dem det bedst mulige afsæt for en god sprogudvikling og senere læseudvikling.

 

Sammen om musikken

 

Rytmiksessionen som ramme om fælles leg med stemme, krop og fantasi er en enestående platform for at arbejde med koncentration og opmærksomhed – fundamentet for en god sprogudvikling. Når sangen fylder rummet og alle er engagerede i den samme leg, ophører ”støjen” af snak. Her kan hele gruppen af børn og voksne kan samles i en fælles koncentration og opmærksomhed. Musikken og de tilhørende bevægelser i form af fagter eller dans skaber en struktur og samtidighed for alle i gruppen, som gør at børnene kan holde koncentrationen på den fælles aktivitet længe. En elsket børnesang er slidstærk og tåler mange gentagelser, hvilket giver børnene mulighed for at øve sig på ord og sætninger.

 

Kontakt og info

 

For yderligere information om praktisk afvikling m.m. kontakt musikpædagog og projektkoordinator Signe Thorborg på signe_thorborg@hotmail.com